Nîmes (34 km)

Nîmes heeft de geschiedenis van Europa van dichtbij beleefd. De invloeden en contradicties mogen dan talrijk zijn, de identiteit van Nîmes is op haar beurt uniek. Stad met 7 heuvels die tegelijk Romeins, middeleeuws en hedendaags zijn, is een stad van bouwmeesters.

Get uigenis hiervan is de opstelling van het 'Maison Carée' tegenover het Carré d’Art, met de weerspiegeling van de Romeinse steen op het glas.

Door de eeuwen heen hebben de inwoners van Nîmes een stad naar hun evenbeeld gecreëerd. Het resultaat geeft blijk van hun passie: net als Rome heeft Nîmes een buitengewoon verleden en een unieke identiteit.

Een rijk historisch erfgoed

Keizer Augustus, een beschaafd man en kunstliefhebber, overstelpte Nîmes met gulle gaven. Tweeduizend jaar later bevinden zich in Nîmes nog talrijke getuigenissen van de Romeinse glorietijd.

Maison Carrée

Maison Carrée is de enige tempel uit de klassieke oudheid die volledig intact is gebleven. De tempel is 26 m lang, 15 m breed en 17 m hoog.

Het amfitheater

Het is het best bewaarde van de Romeinse wereld. Vanaf het einde van de 1ste eeuw werden er wildedierengevechten en gladiatorstrijden gehouden. Tijdens de middeleeuwen werd het een vesting die bescherming diende te bieden aan de burgers, met een kasteel uit de 12de eeuw. Tegenwoordig worden er in de tempel nog steeds talrijke evenementen gehouden.

Pont du Gard

Om de stad van water te voorzien, werd halverwege de 1ste eeuw na Chr. een 50 km lang aquaduct gebouwd waarvan de Pont du Gard een indrukwekkende getuigenis is. Het Castellum, het einde van het aquaduct in Nîmes, is een heel zeldzaam overblijfsel.

Jardins de la Fontaine

De tuinen Jardins de la Fontaine, in de 18de eeuw aangelegd op de plaats van de bron, waar ook de Tour Magne en de Temple de Diane staan, behoren tot de eerste publieke tuinen van Europa.

Religieuze gebouwen

Nîmes, de rebelerende stad, was sterk overtuigd van haar geloof. De oude vereringsplaatsen dragen de pijnlijke herinneringen van het verleden en de godsdienstoorlogen. Deze gebouwen, geklasseerd omwille van hun architecturale of historische belang, zijn geopend voor het publiek.

Bijzondere herenhuizen

Vanaf de 16de eeuw duiken in de stad, die volop geniet van de groei van de textielindustrie, discrete maar zeer mooie herenhuizen op met prachtige binnenplaatsen.

Textielindustrie

De textielindustrie is onlosmakelijk verbonden met het verleden van de stad. Door de eeuwen heen heeft de wol, later het katoen en de zijde bijgedragen tot de rijkdom en de groei van Nîmes, onder meer met de bekende stof ‘denim’.

Hedendaagse architectuur

Hedendaagse architectuur is overal in Nîmes. De prestigieuze kunstwerken met internationale faam wedijveren echter niet met de bouwwerken van de voorbije eeuwen. Ze zorgen voor samenhang, een rode draad die vandaag Nîmes naar morgen zal leiden. De hedendaagse tempel Carré d’Art, die recht tegenover een tempel uit de klassieke oudheid staat, werd ontworpen door de gekende architect Lord Norman Foster. De tempel, die bibliotheken, mediatheken en musea op eenzelfde plaats samenbrengt, werd gebouwd naar het voorbeeld van het Centre Pompidou in Parijs. Er is een permanente tentoonstelling met werken van Arman, César, Viallat, Polke, Richter en er zijn ook enkele tijdelijke tentoonstellingen.

Klik op de kaart voor Google maps

Fred en Marijke Andriessen

fredenmarijke

Ons adres

Marijke en Fred Andriessen ,“La Felicita”

Route de Saint Bauzille de Montmel 34270 Vacquieres, France

  • +33 674130347 (mobiel Fred)
  • +33 672690439 (mobiel Marijke)

Wat anderen zeggen